Kurs i Utvecklande Ledarskap

Kursen Utvecklande Ledarskap genomförs i samarbete med Försvarshögskolan. Den vänder sig till dig som vill utveckla ditt ledarskap som chef, ledare eller projektledare oavsett bransch eller storlek på företag/organisation. Kursen Utvecklande Ledarskap är också lämplig för dig som arbetar inom HR och som vill fördjupa din förståelse för ledarskap. Den ger dig en djup självinsikt, förståelse för ledarskapets förutsättningar och hur olika ledarbeteende påverkar dig, medarbetare och organisationen.

Om Utvecklande Ledarskap

Utvecklande Ledarskap (UL) är ett ledarskapskoncept som har utvecklats av Försvarshögskolan. Konceptet bygger på vetenskaplig grund och presenteras i Ledarskapsmodellen. Modellen visar samspelet mellan ledaren som person och det yttre sammanhanget och hur olika ledarstilar påverkar organisationens utveckling. Utvecklande ledarskap kännetecknas av att ledaren uppträder som föredöme och lyfter upp frågor om moral och etik samt agerar utifrån en synliggjord värdegrund. Läs gärna mer om Utvecklande Ledarskap på Försvarshögskolans hemsida.

Upplägg 3 + 1 dagar

Kursen startar redan ett par veckor före första utbildningsdagen genom att dina medarbetare och chef svarar på en enkät om ditt ledarskap (ULL – Utvecklande Ledarskaps Ledarbedömning).

Kursens första del består av tre dagar. Du får teoretiska kunskaper om utvecklande ledarskap och verktyg för att utveckla dig och dina medarbetare. Vi varvar korta teoripass med egen reflektion och erfarenhetsutbyte i grupp. Det tillsammans med insikterna från ditt ULL-underlag, arbetar du fram en personlig utvecklingsplan.

Därpå följer eget arbete med den personliga utvecklingsplanen under cirka två månader. Kursen avslutas med en dags fördjupning i ledarskapsteorier och där du reviderar din utvecklingsplan.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är chef eller ledare och vill utveckla ditt ledarskap. Utbildningen kan genomföras internt inom egen organisationen eller med deltagare ifrån olika organisationer, både i fasta och tillfälliga strukturer. Även personal från HR som jobbar nära chefer och ledare, har nytta utav utbildningen för att förstå det utvecklande ledarskapet.

Mål

Målet med kursen är att du ska nå ökad självinsikt, förstå hur utvecklande ledarskap fungerar och utveckla ditt ledarskap. Det skapar förutsättningar att utveckla dina medarbetare och på sikt nå högre effektivitet i organisationen.

Under utbildningen kommer du bland annat att…

  • Öka din självinsikt om hur just du fungerar både som person och som ledare.
  • Lära dig om olika ledarbeteenden och dess effekter.
  • Jobba med och förändra dina dagliga ledarbeteenden.
  • Förstå hur du skapar ökat engagemang hos dina medarbetare och högre effektivitet i din organisation.
  • Dela och ta del av erfarenheter och lärdomar med andra ledare.
  • Göra en personlig utvecklingsplan.

Kursintyg

När utbildningen är slut premieras du med ett diplom från Försvarshögskolan som visar ditt deltagande i utbildningen Utvecklande Ledarskap.

Kursledare

Kursen leds av Försvarshögskolans godkända handledare. 

Efter kursen

Din utvecklingsplan hjälper dig att fortsätta utveckla ditt ledarskap och det kan med fördel förstärkas genom en kontinuerlig uppföljning. Odén Consulting erbjuder fortsatt stöd efter kursen med bland annat ledarskapscoaching och förnyad ULL (Utvecklande Ledarskaps Ledarbedömning). På så vis håller du ditt utvecklande ledarskap vid liv.

Företagsanpassad kurs

Kursen erbjuds också som företagsanpassad. Skicka en intresseanmälan för mer info.

Vill du veta mer?

Skicka en intresseanmälan för kurs i Utvecklande ledarskap så kontaktar vi dig snarast.

Följ mig gärna på LinkedIn