Solid 360 - analys

Solid 360-analys är en metod som ledare använder för att samla återkoppling om sitt ledarskap från medarbetare, kollegor och sin chef. Analysen ger en översikt över hur man uppfattas som ledare baserat på flera centrala och vedertagna parametrar. Den fokuserar på hur du agerar operativt och strategiskt, ditt visionära ledarskap, samt hur du utvecklar verksamheten och medarbetarna. Den mäter också viktiga förmågor som är essentiella för framgångsrikt ledarskap.

Solid 360-analys kan genomföras som en engångsåtgärd för att få en djupare insikt i ditt eget ledarskap. Dock är den mest effektiv som en del av ett större utvecklingsprogram där ditt ledarskap sätts i en vidare kontext och strävar efter att bidra mer till verksamhetens mål. Analysen är även ett utmärkt verktyg för att observera din utveckling som ledare över tid.

Därför ska du som ledare genomföra en 360-analys

Första steget mot ett bättre ledarskap är självkännedom. Solid 360-analys hjälper dig att förstå hur andra ser din ledarstil och ditt beteende. Genom att samla in feedback från din omgivning, kan du identifiera styrkor samt områden för utveckling och förbättring som du kanske inte var medveten om. Det ger dig en chans att bli medveten om aspekter av dig själv som andra kan se, men som du inte känner till. Det kan handla om saker såsom hur ditt beteende påverkar andra, eller hur andra kan uppfatta drag hos dig som du själv inte känner till eller förnekar.

Med ökad självmedvetenhet kan du bygga starkare relationer, förbättra kommunikationen och öka förståelsen för andra. Det gynnar din personliga utveckling och möjliggör för dig att bättre stödja andras utveckling.

 

Så här går det till

Du väljer ut ett antal medarbetare och kollegor som ska besvara ett formulär rörande ditt ledarskap. Du kan även inkludera ytterligare grupper, till exempel ett projektteam du leder. Formuläret består av 32 påståenden som täcker olika aspekter av ditt ledarskap. Svaren är anonyma.

Även din chef besvarar formuläret, och du gör en självvärdering. Det tar 10-15 minuter att svara på frågorna. I slutet av enkäten finns det utrymme för öppna kommentarer.

När all data har samlats in träffar du en coach för att reflektera över resultaten och skapa en plan för hur du ska använda dem för att vidareutveckla ditt ledarskap.