Vad är coaching?

Coaching är ett verktyg för att utveckla dig som person och affärscoaching är inriktad för dig som ledare. Coaching handlar om förflyttning, en förändring från ett oönskat läge till något bättre. Det förklarar också kopplingen till engelskans coach, buss eller vagn.

Begreppet coaching används lite slarvigt i en rad olika sammanhang. Det finns starta-eget-coach, hälsocoach, röstcoach, familjecoach, dejtingcoach, stresscoach, motivationscoach, karriärcoach osv. De kan ha en stor betydelse för personers utveckling i olika sammanhang, men vi pratar då om mentorskap.

En coach arbetar dock inte med mentorskap, terapi, handledning, som konsult eller tränare. En coach säger inte vad någon ska göra. En coach har full tillit till klientens egna förmåga och utgångspunkten är att klienten har svaren på lösningen. Coachens uppgift är att öka medvetenheten, finna nya valmöjligheter och få klienten att gå till handling. Du som klient uppnår en ökad självkännedom, alltså en bättre självbild och tydligare värderingar. Det tillsammans stärker ditt ledarskap och gör dig till en bättre och mer insiktsfull ledare.

Varför affärscoaching?

Vi är vana vid att träna för att bli snabbare och starkare, men hur ofta tränar du på att bli en bättre ledare. Du kan inte läsa dig till fysisk styrka. Detsamma gäller om du vill bli en bättre ledare. Det kräver handling. Coachingens kärna är att skapa förändring genom att utmana dig själv och att träna.

Ledarskapskurser är bra för dig som söker en teoretisk grund att stå på. Men jag tror många är eniga om att effekten ofta är kortvarig. Du kommer tillbaka från kursen full med inspiration men när vardagen slår till märker man snabbt att kursinnehållet var dåligt förankrat i din verklighet. Tiden gör också att minnet av din kunskap snabbt bleknar.

Coaching sker mitt i din verklighet. All coaching är på dina villkor anpassat till din vardag. Du arbetar långsiktigt och du utvecklar verktyg som du tränar med i praktiken. Tillsammans uppnår vi hjälp till självhjälp. Coaching ger därför ofta omedelbara resultat och långvarig effekt.

Coaching builds awareness, empowers choice and leads to positive change. It unlocks a person’s potential to maximize their performance.

– Joseph O’Connor

A mind is like a parachute. It doesn’t work if it not open.

– Frank Zappa

Hur går coaching till?

Coaching startar med att du definiera nuläget och vad du vill uppnå. Här kan man använda verktyg såsom ledarskapsanalys (360-analys) och beteendeanalys (DISC) för att öka din självmedvetenhet.

 

Fokus ligger på framtid och dina möjligheter. Du har kunskapen och förmågan att nå dit, och antagligen kan du ännu mer. Coachen har i uppgift att leda processen, men du gör arbetet.

 

Du tränar, misslyckas, eller rättare sagt, får erfarenheter och provar igen. Det kräver ett öppet sinne och en vilja till förändring. Det är du som är ansvarig för resultatet. Coachens uppgift är att utmana dig.

 

Jag är Certfierad Coach genom ICF. Förutom en gedigen utbildning och dokumenterad erfarenhet av coaching, innebär det att jag förbinder mig till deras etiska riktlinjer.

Varför coachar jag?

Jag har mycket stor tilltro till individers egna förmåga men att man ibland kan behöva stöd för att utvecklas. Vi kan vara begränsade i vårt handlingsutrymme av olika anledningar, exempelvis omgivning, socialt arv, erfarenheter eller självkänsla. När jag kan hjälpa någon att maximera sin potentiella förmåga och uppnå sina mål, då har jag också uppnått mitt mål. Om en person utöver det överraskar sig själv och växer mer än vad personen trodde från början, så kan jag inte annat än bli lycklig. Av den anledningen arbetar jag som coach.

 

Kontakta mig om du är intresserad av att veta mer om vad coaching innebär och hur det kan hjälpa dig i din utveckling som ledare.

Följ mig gärna på LinkedIn

Odén Consulting AB,  Bandygatan 12, 74538 Enköping, Sverige