Vad är coaching?

Coaching är ett verktyg för personlig utveckling, och affärscoaching riktar sig speciellt till dig som är ledare. Coaching innebär en förflyttning, en förändring från ett oönskat läge till något bättre. Detta förklarar även sambandet med det engelska ordet ”coach”, som betyder buss eller vagn.

Begreppet coaching används ibland lite slarvigt i många olika sammanhang. Det finns coacher för att starta eget, hälsocoacher, röstcoacher, familjecoacher, dejtingcoacher, stresscoacher, motivationscoacher, karriärcoacher med mera. Dessa kan spela en viktig roll i människors utveckling inom olika områden, men det handlar då ofta om mentorskap.

Till skillnad från mentorskap, terapi, handledning, konsultation eller träning, arbetar en coach inte med att ge direktiv om vad någon ska göra. En coach har fullständig tillit till klientens egen förmåga och utgår från att klienten själv besitter svaren. Coachens roll är att öka medvetenheten, upptäcka nya valmöjligheter och motivera klienten till handling. Som klient uppnår du ökad självkännedom, vilket innebär en förbättrad självbild och tydligare värderingar. Detta bidrar i sin tur till att stärka ditt ledarskap och gör dig till en bättre och mer insiktsfull ledare.

Varför affärscoaching?

Vi är vana vid att träna för att bli snabbare och starkare, men hur ofta övar du på att bli en bättre ledare? Du kan inte bara läsa dig till fysisk styrka. På samma sätt krävs det mer än bara teori för att utvecklas som ledare; det kräver praktisk handling. Coachingens essens ligger i att skapa förändring genom att utmana dig själv och öva i verkliga situationer.

Ledarskapskurser kan ge en solid teoretisk grund, men många håller nog med om att effekten ofta är kortvarig. När du återvänder från kursen, inspirerad och motiverad, kan vardagens utmaningar snabbt visa att det du lärt dig inte alltid är relevant i din specifika situation. Med tiden kan även det du lärt dig börja blekna.

Coaching däremot, anpassas helt efter dina villkor och din vardag. Det är en långsiktig process där du utvecklar och övar på verktyg som är direkt tillämpbara i ditt dagliga arbete. Genom coaching arbetar vi tillsammans mot att du ska kunna hjälpa dig själv. Det leder ofta till omedelbara resultat och har en bestående effekt.

Coaching builds awareness, empowers choice and leads to positive change. It unlocks a person’s potential to maximize their performance.

– Joseph O’Connor

A mind is like a parachute. It doesn’t work if it not open.

– Frank Zappa

Hur går coaching till?

Coaching inleds med att du definierar din nuvarande position och dina mål. För detta ändamål kan verktyg som ledarskapsanalys (till exempel en 360-graders analys) och beteendeanalys (som DISC) användas för att förbättra din självinsikt.

Fokuset ligger på framtiden och dina möjligheter. Du besitter kunskapen och kapaciteten att nå dina mål, och troligtvis kan du uppnå ännu mer. Coachens roll är att vägleda processen, men arbetet utförs av dig.

Processen innebär att du praktiserar, stöter på misslyckanden – eller snarare samlar erfarenheter – och försöker igen. Detta kräver ett öppet sinne och en vilja att förändras. Ansvaret för resultaten ligger hos dig. Coachens uppgift är att utmana dig.

Jag är certifierad coach genom ICF. Utöver gedigen utbildning och dokumenterad erfarenhet av coaching innebär detta att jag åtar mig att följa deras etiska riktlinjer.

Varför coachar jag?

Min passion för coaching drivs av en stark tro på människors inneboende förmågor, även om de ibland behöver stöd för att blomstra fullt ut. Ofta finner vi oss begränsade av vår omgivning, vårt sociala arv, våra tidigare erfarenheter eller vår självkänsla.

Genom att bistå någon i att frigöra sin potential och nå sina mål känner jag att jag också når mina egna mål. När jag dessutom ser någon överträffa sina egna förväntningar och växa mer än de trott möjligt, fylls jag med glädje. Det är därför jag är coach.

Kontakta mig om du är intresserad av att veta mer om vad coaching innebär och hur det kan hjälpa dig i din utveckling som ledare.

Följ mig gärna på LinkedIn