OM EASI

– med fokus på beteende och motivation

EASI är ett utvecklingsverktyg och används för att utveckla individer och grupper utifrån kommunikation och samarbete. EASI har vetenskaplig grund och baseras på femfaktorteorin för personlighet och inkluderar fyra av de fem faktorerna: öppenhet, samvetsgrannhet, extraversion, och vänlighet.

EASI är lämpligt att använda på alla nivåer i företaget för en rad områden, exempelvis individuell utveckling, team building och kommunikationsträning. På en organisatorisk nivå ger EASI ett gemensamt ramverk för effektiv kommunikation och gemensamma utvecklingsmål.

Utvecklingsverktyget inkluderar både en persons beteende- och motivationsstil. Testet sätter ljuset på förhållandet mellan det vardagliga beteendet och motivationsstilen. Detta ger en nyckel till personlig utveckling. Vidare ger testet insikter i testpersonens kommunikations och inlärningsstil.

 

Om skaparna bakom EASI

EASI är utvecklad av företaget Master. Det är den ledande europeiska leverantören av arbetspsykologiska test- och analysverktyg. I Masters team ingår experter, medarbetare och konsulter från områdena psykologi, psykometri, HR, försäljning, IT, ledarskap och elitidrott.

Tillsammans med dotterbolag och partners finns de representerade i större delen av världen. Deras lösningar finns tillgängliga på över 20 språk med nationella jämförelsenormer för ett stort antal länder.

Masters arbetspsykologiska tester uppfyller de regler/krav upprättade inom Europeiska Unionen gällande arbetspsykologi. Allt utvecklingsarbete uppfyller de krav uppsatta av European Federation of Psychologists’ Associations: EFPA. Ackrediterat registrator- och klassificeringsföretag såsom De Norske Veritas (DNV-GL),  British Psychological Society(BPS), Stiftelsen för tillämpad psykologi(STP) har granskat Masters arbetspsykologiska testverktyg. Masters arbetspsykologiska testverktyg OPTO stödjer ISO 10667 och ISO 30405. Masters testplattform uppfyller GDPR och innehar ISAE 3000 Type 2.