Vart är du på väg?

När du behöver hjälp att utveckla ditt ledarskap, coacha enskilda personer, team eller företagsledningar. Utveckla och få bättre effekt av ditt team, driva affärskritiska projekt.

Då hjälper jag er gärna och jag är inte längre än ett samtal bort.

 

Flera års internationell erfarenhet.

Med många års internationellt arbete i bland annat Schweiz, Irland och i Indien har jag samlat en gedigen erfarenhet från fle- ra branscher. Jag har arbetat inom finans, hälso- och sjukvårds sektorn samt många år inom IT och tillverkning i både privat och offentlig sektor. Vilket har givit mig många verktyg som jag idag använder tillsammans med mina kunder.

Utbildningar och certifieringar

  • Fil kand medie och kommunikationskunskap
  • Fil. mag historia
  • Diplomerad affärscoach
  • Certifierad förändringsledare PROSCI
  • Flertal projektledarutbildningar.

Tidigare arbeten

Innan jag startade mitt konsultbolag har jag arbetat som COO, ao-chef, konsultchef och teamledare. Min ambition har alltid varit att..

Mina kunder och samarbetspartners

Mina tjänster

Business Coach | Affärscoach

Är du nybliven chef eller vill du ta ett nytt steg och utveckla ditt ledarskap? Affärscoachning är ett stöd för dig som ledare som ger långsiktiga effekter. Coachning är helt skräddarsytt utifrån dina förut- sättningar. Fokus är på dig och din organisations utveckling – Coaching leder till långsiktiga förändringar.

I arbetet med coaching får du ta del av olika verktyg för att ut- veckla ditt ledarskap. Ingen är komplett men alla kan bli bättre. Genom ledarskapsa- nalyser och beteendeanalyser ökar du din självmedvetenhet. Det är ett sätt att använda dina styrkor rätt och stärka dina svagheter.

Jag har uppdrag som coach för enskilda personer, team och företagsledningar. Jag är diplomerad affärscoach och arbetar enligt ICF standard (globalt branschorgan för professionella coacher)

Teamutveckling

Utveckla din ledning, projektteam, avdelning.


Har du ett team som inte mår bra? Oavsett orsak, bristande kompetens, dålig planering, osämja, så är det viktigt att gå till botten med problemet och åtgärda. Min erfarenhet är att alla team kan växa och bli större än summan av antalet individer. Det är en häftig känsla när teamets medlemmar själva upptäcker sin förmåga att ta ägarskap över sin utveckling.


Kontakta mig om du vill veta mer om hur du som ledare kan utveckla din grupp till ett välfungerande team.

Interim Manager | Interimsledare

Har du en lucka att fylla i din organisation? Med erfarenhet av ledande positioner från ett flertal branscher sätter jag mig snabbt in i verksamheter för att leda team och avdelningar.

Jag har mångårig erfarenhet av att driva affärskritiska projekt och transformationer. Min ledarfilosofi bygger på tillit och en stor tilltro till medar- betarens förmåga att lösa sin uppgift. Jag strävar efter att uppnå en transparant och samarbetande kultur. Det uppnår jag genom dialog och delegerat ansvar. Jag är coachande och jag lägger stor vikt vid att vara närvarande.

Mitt fokus ligger på att skapa förutsättningar för anställda att utföra sina arbetsuppgifter, en lärande miljö och en målinriktad verksamhet som stödjer de övergripande målen.

Följ mig gärna på LinkedIn

Hör gärna av dig så berättar jag mer

Leo Odén | leo@proleo.se | +46 700 902 700

    Odén Consulting AB,  Bandygatan 12, 74538 Enköping, Sverige