Vart är du på väg?

Min största lycka är att se individer växa. Det kan handla om ökad självinsikt, att ta mod till sig för en utmaning, eller ökad kunskap som bidrar till ett bättre ledarskap. Jag utvecklar gärna dig genom affärscoaching och ledarskapsutbildning.

Affärscoach

Behöver du stöd som ledare eller har du behov av att utveckla dig i din roll?

Många av oss är vana vid att gå på gymmet eller ta en löptur för att bli snabbare och starkare. Vi vet alla att kontinuerlig träning gör oss bättre. Men hur ofta tränar du på att bli en bättre ledare? Genom affärscoaching utmanas och tränas du efter dina förutsättningar i din miljö. Genom ökad självkännedom blir du en bättre ledare.

Jag har uppdrag som coach för enskilda ledare, team och företagsledningar. Jag är certifierad ICF coach. 

Ledarskapsutbildning – Utvecklande Ledarskap

I samarbete med Försvarshögskolan erbjuder jag utbildning i Utvecklande Ledarskap.

Den vänder sig till dig som vill utveckla ditt ledarskap som chef, ledare eller projektledare oavsett bransch eller storlek på företag/organisation. Kursen ger dig en djup självinsikt, förståelse för ledarskapets förutsättningar och hur olika ledarbeteende påverkar dig, medarbetare och organisationen.

Interimsledare

Har du en lucka i din organisation? Med erfarenheter av ledande positioner från ett flertal branscher sätter jag mig snabbt in i verksamheter för att leda team och avdelningar.

Jag har mångårig erfarenhet att driva affärskritiska projekt och transformationer. Min ledarskapsfilosofi bygger på tillit och en stor tilltro till medarbetarens egna förmåga. Jag tror på den målfokuserade verksamheten, ett utmärkt stöd för att säkerställa att alla är med på samma resa.

En kort sammanfattning

Jag har lång erfarenhet av utveckling av verksamheter, bland annat som kommunikationsrådgivare, senior projektledare, konsultchef, COO. Oavsett titel så har jag alltid haft fokus på utveckling för individ och verksamhet.

Jag har haft förmånen att få arbeta med många olika typer företag och organisationer i olika branscher i Sverige, Europa och Asien. För mig har det mångkulturella varit ett naturligt och viktigt inslag i mitt arbetsliv. 

Nedan kan läsa om några av mina senaste arbeten.

nelson_sv_150b

Projektledare för införande av koncerngemensamt affärssystem.

Affärscoach för ledare inom IT

Projektledare och teamchef, utformning och införande av digital yrkesutbildning för ungdomar i Indien

Läs gärna min kompletta CV

Odén Consulting AB,  Bandygatan 12, 74538 Enköping, Sverige