Bob Rosell – CV

Har gedigen erfarenhet av både direkt och indirekt ledarskap främst inom Försvarsmakten, varit i officer med inriktning trupptjänst (operativ och taktisk officer) i Försvarsmakten sedan 1991.

Är sedan 2007 major, och verkat i flera år som plutonchef, skolchef, kompanichef, stabschef samt ställföreträdande bataljonchef (bataljon ca 700 personer).

Har i hela min militära karriär varit chef med ansvar för verksamhet, personal, ekonomi och arbetsmiljö, vilket har gett mig en gedigen ledarskapserfarenhet.

I och med att jag jobbar som chef (major) så kan jag lätt relatera till olika utmaningar som chefer möter kopplat till dagens krav och förväntningar.

Har hållit föreläsningar i ledarskap på bl a Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg, Högskolan i Halmstad och Försvarshögskolan i Stockholm.

Har som handledare genomfört mer än 100 UGL kurser, både inom Försvarsmakten och som öppna kurser utanför Försvarsmakten. Är examinator för UGL handledare.

När det gäller Utvecklande Ledarskap (UL) har jag som handledare genomfört över 100 kurser, både inom Försvarsmakten och inom näringsliv, stat, kommun och andra organisationer (öppna och interna kurser). Även examinator för UL handledare.

Även handledare på Försvarshögskolans utbildning för handledare i Utvecklande Ledarskap (HUL). För närvarande en av totalt fem handledare i Sverige.

Har arbetat med att utveckla medarbetare, chefer, ledningsgrupper inom både näringsliv och stat/kommun/region. Arbetar med både enskilda individer och grupper.


Arbetar med individuellt stöd i chefs- och ledningsfrågor åt kommunchefer och motsvarande nivå inom näringsliv.

Deltar i olika utvecklingsgrupper i Sverige inom ledarskap.

Utbildning

 • Luftvärnets Officershögskolan, Göteborg (Fänrik) 1991-93 
 • Krigshögskolan Karlbergs Allmänna kurs, Stockholm (Löjtnant)1995-96
 • Krigshögskolans Högre kurs, Norrtälje 
 • (Kapten) 1997-98 Försvarshögskolan Stabsutbildning, Stockholm (Major) 2006-07

Certifieringar och licenser

 • Utveckling grupp ledare (UGL) 1991
 • Sociologi 7 p, Göteborgs Universitet 1992
 • Militär högskollärarutbildning 5 p, Högskolan i Halmstad 2001
 • Fördjupad utveckling grupp ledare (FUGL) 2002
 • Handledarutbildning utveckling grupp ledare (HUGL) 2002
 • Godkänd UGL handledare 2003
 • Certifieringskurs Strength Deployment Inventory 2004
 • (SDI) Premier Edition
 • Kurs i Utvecklande Ledarskap (UL) 2004
 • Handledarutbildning i Utvecklande Ledarskap 2004
 • Godkänd UL handledare 2004

 • Professionsintervjuvare inom Försvarsmakten 2010
 • Coachande förhållningssätt 2011
 • JGL (Jämställdhet och genus) 2011
 • Förtroendefullt Samarbete (FS) 2013
 • The Human Element (THE) 2013
 • Godkänd examinator för UGL-handledare 2014
 • Att leda i förändring 2015
 • Likabehandling 2016 Godkänd examinator för UL handledare 2018
 • Diplomerad professionell coach enl ICF krav 2018
 • Handledare LoS, Ledarskap och Självkännedom 2020
 • Handledare HUL, Handledarutbildning Utvecklande Ledarskap 2020
 • Handledare i IL, Indirekt Ledarskap 2021