Det utvecklande ledarskapet

Är du en ledare? Om så är fallet vill jag gratulera dig till ditt betydelsefulla arbete. Ditt arbete har aldrig varit så viktigt som det är nu. Detta beror på att vår omvärld genomgår en intensiv förändringsprocess som påverkar oss alla på djupet. Vår omvärld påverkas av en instabil världsekonomi, en osäker energimarknad, klimatförändringar, geopolitiska skiftningar och krig i vår närhet. Därtill kommer megatrender som globalisering, elektrifiering samt digitalisering genom automatisering och AI.

Vi kan nog enas om att listan över förändringar kan göras ännu längre, och jag ser ingen anledning till att världens tempo skulle minska. Förändring är den enda konstanten i livet, vilket man redan uttryckte för 2300 år sedan.

Denna ständiga förändring skapar osäkerhet. Vissa vet inte om de kommer att klara av nästa elräkning, medan andra oroar sig för om de kommer att ha kvar sitt jobb. Du som ledare måste hantera både omvärlden och din verksamhet. Företag befinner sig i en alltmer komplex tillvaro som kräver snabba omställningar. Detta påverkar dig som ledare, och du behöver rätt kompetenser och verktyg för att leda i en föränderlig värld.

Ledarskapet har formats efter samhällets utveckling och behov. Nu måste ledare anpassa sig till en snabbföränderlig omvärld. Utvecklande Ledarskap, ett ledarskapskoncept från Försvarshögskolan, har utformats för att möta verkligheten av stora, snabba och flera samtidiga förändringar.

Konceptet har en vetenskaplig grund och presenteras genom Ledarskapsmodellen, som visar interaktionen mellan ledaren som individ och det yttre sammanhanget samt hur olika ledarstilar bidrar till organisationens utveckling. Utvecklande ledarskap kännetecknas av att ledaren är ett föredöme, belyser moral och etik och agerar på en synliggjord värdegrund.

Läs mer om Utvecklande Ledarskap och hur du kan utveckla ditt ledarskap.

Dela på Facebook
Dela på Linkedin