Lyssna dig till ett bättre ledarskap

Att lyssna är grundläggande för kommunikation, en komponent lika viktig som att prata, skriva och läsa. Samtidigt är det stort fokus på att göra våra röster hörda. Många ansträngningar görs för att förbättra vår förmåga att uttrycka oss och skära igenom informationsbruset. Det är få som lägger sin tid på att förbättra sin förmåga att lyssna.

Det finns en stark längtan efter att bli lyssnad på – många organisationer spenderar stora summor på personalaktiviteter när det mest grundläggande behovet är att någon tar sig tid att lyssna. Omvänt, vi har alla upplevt hur det känns att inte bli lyssnade på, det väcker väcker känslor av frustration, oviktighet och till och med isolering.

Du blir en starkare ledare genom att lyssna. Människor drivs av emotioner mer än av ren logik, och genom att lyssna kan vi förstå andras drivkrafter, vilket är essentiellt för att bygga starka relationer och framgångsrika samarbeten. Ingvar Kamprad var känd för sitt äkta intresse för att lyssna på både anställda och kunder, vilket var en del av nyckeln till hans framgång. Genom lyssnandet kan du anpassa ditt språk och ditt budskap för att nå fram.

När är du då en god lyssnare? Vi tror oss vara goda lyssnare, men tenderar ofta att avbryta och ge råd baserade på vår egna världsbild. Att vara en god lyssnare innebär att vara fördomsfri, att hantera komplexitet och osäkerhet utan frustration, och att vara öppen för det okända. Vi bör lyssna efter tecken på att vi kan ha fel, istället för att leta fel hos andra.

I lyssnandet ger du scenen till talaren och strävar efter förståelse snarare än att inflika egna råd, lärdomar, medlidande eller personliga anekdoter. Den högsta formen av lyssnande är empatiskt lyssnande – att verkligen förstå någon annans perspektiv.

Du sätter din egna historia åt sidan och lyssnar med ögon och hjärta, uppmärksam på känslor, innebörd och beteenden. Du använder din fulla kognitiva förmåga, inkluderar intuition och känsla, och det är genom denna förståelse som äkta kommunikation och ömsesidig förståelse kan uppstå. En del personer har lyssnandet naturligt i sig, andra behöver träna sig till den förmågan. Hur är det för dig?

Läs mer om lyssnande
Strategiskt lyssnande – Mats Heide, Anette Svingstedt – ISBN 9789147143429
You are not listening – Kate Murphy – ISBN 9781784709402

Dela på Facebook
Dela på Linkedin