Ledning i förändring

Omvärlden förändras i allt snabbare takt och de senaste åren är den påskyndad av digitalisering som skett inom stort sett alla områden. Om företag och organisationer ska fortsätta vara konkurrenskraftiga i den digitaliserade världen måste de uppnå en ännu högre förändringskapacitet. Ledningen kan inte ensamt bevaka de allt större och mer frekventa förändringsvågorna. Istället krävs starka team med kompetens och verktyg att förändras efter omvärldens skiftande behov.

Digital transformation handlar inte om att bli proffs på ny IT-teknik. Det är lätt att hamna i resonemang om att flytta till molnet, smartare affärssystem, kompetenta e-handelssystem, häftiga digitala prylar som stavas IoT (Internet of Things) osv. Coolt, men detta löser inte problemet. 

En lyckad transformationen till det nya är snarare en förmåga hos organisationen att förändra sitt förhållningssätt till en föränderlig värld. Organisationer vars kultur genomsyras av proaktivitet, innovation, förändringsvilja och digital kompetens kommer att ha framtiden för sig.

Ingen alternativ text angiven för den här bilden

Digitala transformationen är inte en engångsföreteelse det är en ständigt pågående process. Organisationer måste bereda sig vid att förändringsvågorna rullar in oförtröttligt och organisationer behöver lära sig att anpassa sig och surfa på dessa. Det är därför en konkurrensfördel att öka sin förändringskapacitet och respons bland de anställda. Eftersom förändring handlar om att leda människor till något nytt så krävs ledarskap, inte chefskap, och ledningen kan omöjligt från toppen av en hierarki bidra till allt ledarskap som krävs för att uppnå tillräcklig förändringskraft. Organisationer vinner därför på att skjuta ett större ansvar ner i hierarkin, närmare verksamhetens kärna. Utan ett tillräckligt brett och starkt ledarskap blir organisationen statisk.

En framgångsfaktor för en organisations transformation in i digitala tidsåldern blir därför att bygga starka team som hanterar de nya kraven. Ett team är en grupp, enhet, avdelning eller annan benämning som optimalt består av 8-15 personer och som har ett gemensamt mål att uppnå. Teamen i organisationen är motorn för att driva igenom nödvändiga förändringar och att dessa blir bestående. Det är inte organisationen som förändras, det är de anställda som ändrar beteende. Det är i teamen som vi hittar de riktiga förändringsledarna som är avgörande för individerna och deras förändringsresa. Det är teamen som har specialistkunskapen och bör vara de som vakar över förändringsvågorna och har förmågan att ställa om sig för att fånga dem. 

Det är likt startupföretagets egenskaper som saknar barriärer i form av revir och byråkrati. Teamen kan inte vänta på långsamma ledningsbeslut och teamen måste äga sin egen utveckling för att hålla takt med omvärldens förändringar. Genom starka team bevaras entreprenör- och innovationskraften. Alla kan plagiera en affärsidé eller produkt, men ingen kan kopiera ditt team. Välutvecklade team är kanske därför företagets viktigaste tillgång. 

Ingen alternativ text angiven för den här bilden

Ända sedan Jan Carlzons fortfarande aktuella bok Riv pyramiderna publicerades i mitten av 80-talet, så har vi pratat om platta organisationer och att ge anställda ansvar och att delegera istället för att instruera. Genom att gynna förändringsstarka team med egenskaper från startupföretag samtidigt som man stödjer och samarbetar med hierarkins fördelar så kan organisationen finnas i båda världarna samtidigt. De har olika uppgifter, hierarkin står för stabilitet, kontinuitet och effektivitet, med processer, HR, ekonomi, projektstyrning och allt annat som krävs för att driva en organisation. Teamen är den agila delen som säkerställer att organisationen fortsätter med ett snabbfotat innovationsarbete och att organisationen undviker stagnation.

Det är kanske enkelt att förstå nya världens förutsättningar och inse betydelsen av att bygga en organisation som hanterar dessa förändrade villkor. Men att gå från tanke till handling är utmanande för en organisation som samtidigt ska ta hand om vardagens bestyr. Att förbereda en organisation för digitalisering kräver en förändrad inställning hos alla anställda för hur organisationen ska ledas. För att uppnå genomslag i hela organisationen krävs en strukturerad och strategisk genomförd förändringsresa. En sådan anpassning är omfattande och måste betraktas som ett enskilt förändringsprojekt. De företag och organisationer som lyckas med sin förändringsresa och bygga starka team kommer att skapa förutsättningar för en långsiktig överlevnad och en spännande utveckling i digitaliseringens tidsålder. 

Mer läsning

Vill du läsa mer om hur man bäst kompletterar hierarkin med agil nätverksorganisation rekommenderar jag boken Accelerate, John P Kotter, Professor vid Harvard Business School. Kotter är en guru inom förändringsledning och ligger bakom teorin Eight steps of Change.

Dela på Facebook
Dela på Linkedin